Istý kazateľ na verejných prednáškach vyhlásil: „Každému, kto neverí, že Boh existuje, do 10 minút dokážem, že je blázon.“

Na druhý deň ho na ulici zastavil človek.

„Nie ste vy kazateľ, ktorý má v tomto meste prednášky?“

„Áno, som.“

„Myslíte si, že ste čestný človek?“

„Snažím sa ním byť.“

„Pochybujem o tom. Nepovedali ste včera večer, že do 10 minút každému ateistovi dokážete, že je blázon? Tak prosím, dokážte mi to. Ak sa vám to nepodarí, do všetkých novín napíšem, že ste najväčší klamár v tomto meste.“

Kazateľ videl, že teraz sa už nemôže debate vyhnúť, preto sa spýtal:

„Vy ako ateista si myslíte, že viera v Boha nemá nič spoločné s realitou, že je to nezmysel?“

„Áno. O tejto otázke som už preštudoval všetko. Dvanásť rokov som cestoval a organizoval prednášky proti kresťanstvu. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že Boh neexistuje a viera v neho je nezmysel.“

„Ste si tým naozaj istý?“

„Samozrejme, som o tom presvedčený.“

„Môžete mi potom povedať,“ pokračoval kazateľ, „ak niekto dvanásť rokov cestuje a organizuje prednášky proti niečomu, čo vlastne vôbec neexistuje, nie je taký človek úplný blázon?“

Ateista sa obrátil a zmizol. Kazateľ pozrel na hodinky – ešte stále mu zostávalo šesť minút. Jeho protivník tam však už nebol.


Zdieľať: