Syn G. Campbella Morgana spomína, že jeho otec vstal každý pracovný deň veľmi skoro a niekoľko hodín strávil so svojou Bibliou. Potom si dal celkom jednoduché raňajky – čaj a opekaný chlieb. Po 55 rokoch takéhoto intenzívneho štúdia Biblie Morgan povedal: „Ja som sa len dotkol okraja Biblie…“

Prečítať celú Bibliu na jeden raz za kazateľnicou by vám trvalo okolo 70 hodín.

Starú zmluvu by ste bez prerušenia prečítali za vyše 50 hodín; Novú zmluvu za necelých 20 hodín.

Zo starozmluvných biblických kníh by ste najdlhšie čítali Žalmy – približne 4 a pol hodiny. V Novej zmluve by ste napríklad Lukášovo evanjelium čítali asi 2 hodiny a 45 minút.

Keby ste sa rozhodli prečítať celú Bibliu za rok, každý deň by ste jej museli venovať približne 12 minút, čo naozaj nie je veľa.


Zdieľať: