„Niektorí ľudia mi neveria, že je to zadarmo,“ povedal novinárom jeden ostravský baník. „Zvykli si prepočítavať všetko na koruny.“

„Ale vy ste daroval zdarma krv už stodvadsaťsedemkrát. Prečo?“ ďalej sa pýtal novinár.

„Ale veď ľudia to potrebujú!“ odpovedal muž jednoducho.

Najväčšie prejavy obetavosti sú tie, ktoré prichádzajú celkom spontánne, akoby samozrejme. Aj Ježiš vo svojom príbehu ocenil tých, ktorí pomáhali druhým a vôbec si neuvedomovali, že robia niečo výnimočné. Takéto činy majú mimoriadnu hodnotu, pretože sú priamym prejavom čistoty charakteru. A predsa o to nám ide…


Zdieľať: