Poznal som jednu veľmi starú veriacu ženu. Mala vtedy takmer 90 rokov. Bývala sama v domčeku, kde mala pec, drevo v kôlni na dvorčeku a vodu si nosila z verejného vodovodu pred domom. Raz sa posťažovala, že jej akosi ubúda síl. Hneď som prišiel s nápadom, že jej zavedieme do domu vodovod, keď už nemôže uniesť vedro s vodou. Nikdy nezabudnem na jej pohľad, ktorý dával najavo, že som celkom nepochopil, čo mi chcela povedať. Pokojne dodala: „Prečo by ste to robili tak draho a zložito? Veď ja si kúpim menšie vedro. Určite sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc viac než ja.“


Zdieľať: