Blahoslavení sú tí manželia, ktorí si navzájom vedia vyjadriť pochvalu a ocenenie.

Blahoslavení sú tí, ktorí k sebe zostali zdvorilí a pozorní aj dlho po tom, čo si pred svedkami povedali svoje „áno“.

Blahoslavení sú tí, ktorí sú si verní napriek tomu, že okolitý svet vyznáva iné hodnoty.

Blahoslavení sú tí, ktorí nechcú vládnuť, ale sú ochotní prispôsobiť sa a navzájom sa podporovať.

Blahoslavení sú tí, ktorí sú stále ochotní poznávať, čo má partner rád a čo rád nemá, čo ho teší a z čoho má strach, čo prežíva a po čom túži.

Blahoslavení sú tí, ktorí sú ochotní odpustiť druhému chyby a nedostatky a milovať ho takého, aký je.

Blahoslavení sú tí, ktorí každý deň spolu hľadajú Boha, aby s jeho pomocou získali silu žiť a ísť ďalej.


Zdieľať: