Vieš si predstaviť, že by ťa operoval robot? Vojaci nasadení do bojových akcií áno. Pentagon podporil vývoj technológie, ktorá umožňuje lekárom operovať tak, že z centrálneho miesta ovládajú roboty, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach bojového poľa. Do robota je zabudovaná kamera, ktorá sleduje pacienta. Lekár vloží ruky do špeciálnych rukavíc, prostredníctvom ktorých ovláda pohyby robota. Robot tak simuluje každý pohyb operatéra. Na podobnom princípe sú založené mnohé operačné techniky.

V živote kresťana by mali fungovať podobné princípy. Zakaždým, keď Boh riadi naše „pohyby“ prostredníctvom Svätého Ducha, stávame sa dokonalými imitátormi Božích pohybov. Bez sily jeho Ducha sme práve takí neužitoční, ako odpojení roboti na bojovom poli.


Zdieľať: