„Čo hovoria sväté písma o tom, ako sa môže človek zapáčiť Bohu?“ opýtal sa sadhu (svätý muž) sedemročného Sundara, ktorý sa stal o niekoľko rokov najhorlivejším kresťanským misionárom v Indii a na Tibete.

„Hovoria, že zapáčiť Bohu sa môžeme tak, že budeme dodržiavať všetky zákony, ktoré nám boli odovzdané od našich praotcov.“

„A ešte?“ pýtal sa sadhu ďalej.

„Hovoria aj to, že ak sa chceme zapáčiť Bohu, musíme sa naučiť rozjímať a praktizovať sebazapieranie. Musíme sa oddeliť od ľudských myšlienok a myslieť len na Božie veci,“ odpovedal Sundar.

„Správne si povedal,“ povedal svätý muž. Potom dodal: „Ak to budeš robiť, možno príde deň, keď sa aj ty budeš môcť volať sadhu. Nezabudni, o čom sme sa dnes rozprávali.“

Sundar veľa premýšľal o tom, čo mu sadhu povedal. Bol zvedavý, ako by sa mohol stať svätým. Cítil, že mu čosi lomcuje srdcom – chcel nájsť cestu k Bohu.


Zdieľať: