Ludwig von Zinzerdorf, kedysi šikanovaný chlapec, po rokoch napísal vyznanie:

„Mal som iba desať rokov, keď som svojim priateľom začal ukazovať cestu k Pánovi Ježišovi ako Vykupiteľovi. Nedostatok vedomostí som nahrádzal úprimnosťou. Teraz mám tridsaťštyri. Mám rôzne skúsenosti, ale v tej hlavnej veci som svoj názor nezmenil. Moje nadšenie neochladlo. Tak ako doteraz, ďalej budem získavať duše pre svojho drahého Spasiteľa. Budem zhromažďovať jeho ovce, pozývať hostí ´na jeho svadbu´ a najímať služobníkov do jeho služby. Pôjdem k vzdialeným národom, ktoré nepoznajú Pána Ježiša a vykúpenie v jeho krvi. Budem sa snažiť napodobňovať prácu mojich bratov, ktorí mali tú česť stať sa prvými zvestovateľmi medzi pohanmi. Láska Kristova ma bude motivovať a jeho kríž ma bude občerstvovať. Budem sa ochotne podriaďovať vyššej moci a budem čestný a úprimný k svojim nepriateľom.“

Aké vyznanie by si napísal ty?


Zdieľať: