Sundar sa nemohol dočkať, kedy sa so svätcom osobne porozpráva. Keď boli konečne sami, svätý muž Sundarovi vysvetlil, že hoci vyzerá ako oddaný hinduista, v skutočnosti je kresťanom. Patril k skupine kresťanov zvaných sanyasovia, ktorí nehlásali svoju vieru otvorene. Navonok žili ako hinduisti, ale keď sa im naskytla príležitosť, súkromne hlásali evanjelium. Mali dokonca svoje vlastné kostoly, ktoré boli zvonku maskované ako hinduistické svätyne. Vo vnútri však neboli nijaké obvyklé modly. Nemali tam žiadne kríže ani iné kresťanské symboly, ktoré by dávali najavo, na čo sa vlastne ten chrám používa. Vo svojich maskovaných chrámoch sanyasovia praktizovali kresťanské obrady.

Sundar sedel a počúval, ako mu svätec vysvetľoval spôsoby sanyasov. Bol udivený nielen tým, ako dokázali svoju skupinu udržať v tajnosti priamo uprostred hinduistického náboženstva, ale aj tým, že v Indii bolo oveľa viac kresťanov, ako si myslel.

Keď odišiel, veľa rozmýšľal o sanyasoch. Obdivoval ich prejavy viery a súhlasil s nimi, no súčasne si uvedomil, že byť tajným veriacim nebola cesta pre neho. On bol povolaný, aby verejne hlásal evanjelium všade tam, kam išiel, dokonca aj za himalájskymi horami v Tibete.


Zdieľať: