Ján Čiernihaus sa narodil v Šali. Kvôli maďarizácii si musel jeho otec pomaďarčiť meno na Feketehazy. Svoju kariéru začal vo Viedni, kde projektoval strešné konštrukcie a oceľové mosty. Potom dostal príležitosť podieľať sa na projektovaní veľkého a odvážneho diela – Bosporského prieplavu. Tým si získal medzinárodný rešpekt a otvorené dvere do celého sveta. Záujem o spoluprácu s Čiernihausom prejavil aj francúzsky konštruktér Gustav Eiffel.

Stavba Eiffelovej veže trvala 18 mesiacov a rodák zo Šale pri tom zohral dôležitú úlohu. Zodpovedal totiž za výpočet nosnej konštrukcie, ktorá mala váhu deväť tisíc ton. Eiffel poveril nášho krajana aj odborným dozorom počas celej stavby. Eiffelova veža mala stáť len do roku 1909.

Ján Čiernihaus vyhral konkurz na výstavbu dunajského mosta v Budapešti a stal sa projektantom prakticky všetkých budapeštianskych mostov. Jeho výpočty vyhovovali technickým parametrom aj na konci 20. storočia. Je autorom prvého otáčavého mosta v Európe, ktorý bol postavený v chorvátskej Rijeke.


Zdieľať: