Komik, skladateľ, herec a spevák Jimmy Durante ako malý chlapec veľmi trpel kvôli svojmu veľkému nosu. Občas začul poznámku: „Taký škaredý krpáň! Malá príšera!“ Domov zo školy sa často vracal s plačom. Boli to ťažké skúsenosti, ktoré poznačili jeho detstvo a mladosť. „Vtedy som sa rozhodol, že nikdy nikomu neublížim. Nikdy som si nerobil žarty z toho, že niekto má veľké uši, škúli alebo sa zajakáva.“

Jedného dňa však nastal v jeho živote zlom. Rozhodol sa, že z jeho nosa si nebudú robiť vtipy len iní, ale aj on sám. Stal sa komikom. A nie hocijakým. Vystupoval v baroch, rozhlase i televízii.

15. augusta 1958 bol Jimmy Durante za svoje charitatívne akcie ocenený obrovským takmer jeden meter vysokým pohárom, na ktorom bol nápis: „Jimmy Durante, najslávnejší komik na svete. Tento pohár je pre Teba, Jimmy. Je väčší ako Tvoj nos, ale menší ako Tvoje srdce. Veľa šťastia.“


Zdieľať: