Žiaci jednej triedy gymnázia dostali za úlohu vymenovať sedem divov sveta. Najčastejšie odpovede boli: pyramídy v Gíze (Egypt), chrám Tádž Mahal (India), Veľký kaňon (Kalifornia, USA), Panamský prieplav, budova Empire State Building (New York, USA), chrám sv. Petra vo Vatikáne, Veľký čínsky múr…

Profesorka prechádzala triedou a prezerala si odpovede. Všimla si, že jedna študentka ešte stále pracuje. Spýtala sa jej, či má s úlohou nejaké problémy. Dievča jej odpovedalo: „Áno. Stále sa nemôžem rozhodnúť. Existuje predsa toľko divov…“

„Tak sa s nami podeľ o to, čo si zatiaľ zistila,“ povedala jej profesorka. „Možno ti nejako pomôžeme…“

Dievča po chvíli váhania povedalo: „Tak toto je mojich sedem divov sveta: VIDIEŤ, POČUŤ, CÍTIŤ, ZAŽIŤ DOJATIE, MAŤ CHUŤ, SMIAŤ SA a MILOVAŤ.“

V triede nastalo ticho. Profesorka aj študenti si uvedomili, že tými najväčšími divmi v živote sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť ani vyrobiť.


Zdieľať: