Veľmi ma zaujal verš: „Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hospodin, sme v Izraeli znakmi a znameniami od Hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sion.“ (Iz 8,18) Mal som dojem, že je presne o mne. S manželkou sme jedno dieťa už mali a práve sme čakali druhé. Pomyslel som si, že je to o nás a o deťoch, ktoré sme dostali od Boha! Bolo by skvelé, keby sme tiež mohli byť znakmi a znameniami od Hospodina!

Začal som sa modliť: „Pane, chcel by som prispieť na tvoje dielo. A teraz mám dokonca dobrú príležitosť. Má sa nám narodiť druhé dieťa. Prosím, ukáž mi, akú čiastku mám darovať na znak vďačnosti za tehotenstvo a pôrod mojej manželky bez komplikácii. Ukáž mi tiež, komu máme náš dar poslať.“

Vo svojom vnútri som okamžite pocítil, že by som si mal pripraviť 1000 eur. Takáto suma sa mi však zdala nedostupná. Preto som sa modlil takto: „Pane, ty si mi dal tento cieľ. Ty mi musíš pomôcť zabezpečiť potrebnú sumu. Vieš, že náš príjem nám nedovoľuje ktovieako šetriť. Môžem ti však sľúbiť, že sa budem každý deň modliť a odkladať všetky peniaze, ktoré nám zvýšia.“

Každý deň som sa modlil k Všemohúcemu, aby mi pomohol dosiahnuť cieľ – 1000 eur ako dar. Neprešiel ani mesiac a podarilo sa mi našetriť asi polovicu. Starší manželský pár mi nečakane dal 200 eur za to, že sme im pomohli pri sťahovaní. Potom nám jeden podnikateľ dal 200 eur, pretože sme u nás nechali prenocovať dvoch jeho zamestnancov. Následne nám nečakane pribudlo na účte 50 eur od istého manželského páru. Mesiac pred narodením nášho druhého dieťaťa som mal našetrených 1000 eur.

Naša dcérka Maranatha Yessenia sa narodila 4. mája a pôrod prebehol bez komplikácii. Pred nemocnicou som zaparkoval o 8:37 a o 20 minút bola už na svete. Našetrené peniaze sme darovali na misijný projekt.


Zdieľať: