Keď som končil štúdium na vysokej škole, stál som pred otázkou, aké povolanie si zvolím. Intuitívne som cítil, že môj život by mal mať nejaký význam. Rady, ktoré mi ľudia dávali, sa však týkali zväčša ekonomickej stránky veci. Šlo im hlavne o to, aby som dobre zarobil. Ja som však vnímal, že v živote by malo ísť o niečo viac než len o dobrú výplatu.

O čo ti ide v živote?


Zdieľať: