David Livingstone bol nadšeným cestovateľom, lekárom, ale predovšetkým misionárom. Už od mladosti mal svoj cieľ – ísť do misie. Túžil pracovať v Číne alebo v Indii. Nakoniec však prijal poverenie Londýnskej misijnej spoločnosti a odcestoval do Afriky. Bol vystavený nebezpečenstvám zo strany divokej africkej prírody a dovtedy neznámych tropických chorôb. Často čelil hladu a bol ohrozený divými domorodými kmeňmi, ktoré ešte nikdy v živote nevideli belocha. Po rieke Zambezi prenikol do najhlbších oblastí Afriky. Ako prvý človek prešiel naprieč Afrikou peši. Počas celého svojho života slúžil ako lekár a misionár. Preto si ho v každej oblasti, kde pôsobil, domorodci obľúbili.

Misijná rada raz napísala Davidovi Livingstonovi takýto list: „Našiel si už dobrú cestu na to miesto v Afrike, kde si teraz? Ak áno, pošleme ti na pomoc ďalších ľudí.“ Livingstone im odpovedal: „Ak máte ľudí, ktorí prídu za mnou, len ak je tu dobrá cesta, nechcem takých. Chcem tých, ktorí by sem prišli, aj keby tu nebola žiadna cesta!“

Na sklonku svojho života bol už veľmi slabý a chorľavý. Na ceste ho museli niesť na nosidlách. Keď zomrel, domorodci vybrali jeho srdce a pochovali ho pod veľkým stromom. Jeho telo zakonzervovali a celých 9 mesiacov ho niesli až do Zanzibaru, vzdialeného asi 2 400 kilometrov. Odtiaľ bolo dopravené do Anglicka.

David Livingstone svoje rozhodnutie slúžiť Bohu naplnil do poslednej chvíle svojho života. Nemal ľahký život, ale nikdy toto rozhodnutie neľutoval.


Zdieľať: