Hovorí sa, že modlitba je rozhovor s Bohom. Túžil si sa niekedy rozprávať s Bohom? V jednom časopise som našla sedem rád ako sa modliť úplne iným spôsobom – rozprávať sa s Bohom a počuť, ako mi odpovedá.

1. Modlitbu začni tým, že mu povieš, čo mu naozaj chceš povedať.

2. Pretože Boh často hovorí prostredníctvom svojho slova – Biblie, svoj rozhovor s Bohom začni biblickým veršom. Môže to byť ktorákoľvek časť Písma. Dnes začnime napríklad Žalmom 18.

3. Nahlas si prečítaj Ž 18,2: „Srdečne ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila!“

4. Zamysli sa nad týmto veršom. Povedz si ho znovu nahlas. Zaspievaj si ho, načrtni jeho myšlienku na papier, zarecituj – jednoducho urob čokoľvek, čo ti pomôže minútu alebo dve myslieť na tento verš. Potom popros Ježiša, aby sa ti prihovoril. Čítanie Písma „vytlačí“ z tvojej mysle bežné veci, ktoré ju tak rady „zapracú“. Teraz si pripravený počuť jeho odpoveď.

5. Čakaj. Neponáhľaj sa. Pamätaj si, že Ježiš chce mať na rozhovor s tebou čas.

6. Zapíš si všetko, čo ťa vtedy napadne. Možno to bude len jedno slovo alebo jedna veta. Zapíš si to. Možno sa ti v mysli vynorí nejaký obraz. Možno sa ti v pamäti vybaví iný biblický verš. Zapíš si všetko, čo budeš vidieť alebo počuť, a to bez ohľadu na to, či ti to dáva nejaký zmysel, alebo nie. Ak nebudeš počuť nič, netráp sa. Nemysli si, že ťa Ježiš nepočul. Určite ťa počul. Možno pošle nejaké slovo alebo myšlienku do tvojej mysle neskôr, počas dňa. Možno ti dá sen v noci. Možno sa ti prihovorí prostredníctvom iného človeka. Boh odpovedá rôznym spôsobom.

7. Poďakuj Ježišovi a povedz mu, že ho máš rád. Potom pokračuj ďalšími veršami žalmu a zopakuj kroky 2 – 6. Ak máš menej času, môžeš si ich nechať na ďalší deň. Skús sa týmto spôsobom modliť raz za deň. Vybrať si môžeš ktorúkoľvek stať Biblie. Môže to byť napríklad Ž 23; Ž 139; Ján 1; Ján 14; Fil 4,1-8; Prísl 3 atď.

A nezabudni, potrebuješ si na to urobiť čas.


Zdieľať: