Istý veľmi bohatý muž prežíval hlbokú depresiu. Stále bol smutný a nespokojný. Ponúkol obrovskú sumu peňazí tomu, kto ho urobí šťastným.

Netrvalo dlho a navštívil ho filozof. Priniesol mu novú hru, ktorú vymyslel. Spočiatku ho celkom zaujala, ale o niekoľko dní ho prestalo baviť hrať sa stále tú istú hru.

Onedlho sa uňho zastavil ďalší filozof. Ten si pripravil celkom iný plán. Doniesol mu drevo, ktoré mal popíliť na malé kusy a z nich potom vyrábať rôzne zaujímavé predmety.

Táto činnosť na chvíľu povzniesla jeho ducha, pretože práca zušľachťuje srdce. No po nejakom čase nastal ten osudný deň, keď bohatý muž už nevedel vymyslieť, čo by ešte mohol urobiť. A tak sa mu opäť vrátili tie staré pochmúrne, depresívne myšlienky.

Navštívil ho aj tretí filozof a poradil mu, aby si začal všímať ľudí okolo, pýtal sa ich na ich potreby, skúsil im pomáhať a vyrábať veci, ktorými by ich mohol obdarovať. Odvtedy je tento bohatý muž šťastným človekom.


Zdieľať: