Istý kňaz sa prechádzal po ceste. Zazrel robotníka, chudobného človeka, ktorý rozbíjal kamene. Aby mu práca šla od ruky, kľačal na kolenách.

Kňaz ho pozdravil a prihovoril sa mu: „Ach, Ján, aký by som bol šťastný, keby som mohol rozbíjať kamenné srdcia mojich poslucháčov tak ľahko, ako ty rozbíjaš tieto kamene.“

„Chyba je možno v tom,“ odvetil mu robotník, „že vy nepracujete na kolenách.“

Nezabudni, že úspech každého veľkého diela sa začína vytrvalým zápasom na kolenách.


Zdieľať: