Tento recept je rokmi odskúšaný a zaručene osvedčený.

Mysli na seba.
– Hovor o sebe.
– Používaj slovo „JA“ tak často, ako je to len možné.
– Stále si predstavuj, ako si ťa iní vážia.
– Zvedavo počúvaj, čo o tebe ľudia hovoria.
– Očakávaj uznanie iných.
– Buď podozrievavý.
– Buď žiarlivý a závistlivý.
– Buď citlivý na podceňovanie.
– Využívaj každú príležitosť kritizovať.
– Nedôveruj nikomu, len sebe.
– Trvaj na tom, aby iní na teba brali ohľad a rešpektovali ťa.
– Nárokuj si, aby ostatní súhlasili s tvojimi názormi na každú vec.
– Buď mrzutý, keď ľudia nie sú dostatočne vďační za priazeň, ktorú si im preukázal.
– Nikdy nezabudni na láskavosť, ktorá sa ti raz môže vrátiť.
– Stráž si výhody pre seba.
– Ak môžeš, vyhýbaj sa povinnostiam.
– Pre iných rob len to, čo naozaj musíš.
– Miluj seba nadovšetko.
– Buď sebecký.


Zdieľať: