Ako vychádzate so svojím bratom alebo sestrou?

Rabín David A. Nelson rád rozpráva príbeh o dvoch bratoch, ktorí prišli za svojím rabínom, aby urovnal ich dlhotrvajúci spor. Rabín ich poprosil, aby nezhody ukončili podaním ruky. Keď už boli na odchode, požiadal ich, aby si navzájom zaželali niečo pekné do nového roka. Prvý brat sa otočil k druhému a povedal: „Želám ti to isté, čo ty želáš mne.“ V tom druhý brat rozhodil rukami a povedal: „Vidíte, učiteľ, už zasa začína!“


Zdieľať: