Jožko rád študuje Bibliu verš za veršom. Skôr, než prejde k ďalšiemu veršu, skúma význam každého slova.

Beátka študuje tiež podľa slov, ale má úplne iný postup. Zvolí si jeden výraz a nájde si v Biblii všetky miesta, kde je toto slovo použité.

Janko študuje podľa témy, ktorú si zvolí. Veľmi mu v tom pomáha počítač.

Sára si každý deň prečíta niekoľko kapitol. Vráti sa k tým statiam, ktoré celkom dobre nepochopila.

Blažej si tiež každý deň prečíta niekoľko kapitol. Podčiarkne si pritom všetky zasľúbenia, ktoré nájde.

Anna neštudovala Bibliu. Blažej bol však taký nadšený tým, čo sa z Biblie dozvedel, že ju strhol jeho príklad. No o niekoľko dní jej Beátka rozprávala o tom, akú radosť má z toho, že študuje Bibliu. Povedala jej aj to, ako to robí ona. Anna si myslela, že by to tiež mohla takto skúsiť. Potom jej zas Janko dohováral, že by mala študovať podľa jednotlivých tém… a tak začala takýmto spôsobom. Ale už je z toho popletená. Naozaj chce začať riadne študovať Bibliu, ale ktorú metódu si má vybrať?

Existuje mnoho spôsobov, ako študovať Bibliu. Všetky by sme nevyčerpali ani za sto rokov. Bez ohľadu na to, akú metódu si Anna vyberie, čas, ktorý strávi pri štúdiu, bude pre ňu určite požehnaním. Dôležité je rozhodnúť sa pre jednu metódu a začať. Neskôr, keď bude chcieť, môže metódu zmeniť, zvoliť si nejakú inú, alebo jednoducho ich skombinovať.

A čo ty? Odložil si štúdium Biblie, pretože si nevedel, ako začať? Pamätaj: Žiadne čítanie hoci aj dobrej náboženskej knihy nenahradí čítanie Božieho slova. Skúsenosti a objavy iných určite majú svoje miesto, ale pre teba sú z druhej ruky. Potrebuješ čítať sám pre seba! Ako inak budeš s istotou vedieť, čo učí Božie slovo?

Preto sa rozhodni už dnes každý deň si nájsť čas na modlitbu a štúdium Biblie. Keď sa v tom zabehneš, zistíš, že chvíle, strávené s Ježišom, sa ti stanú tou najkrajšou časťou dňa. Zaručujem ti to!


Zdieľať: