Jedna legenda hovorí o kráľovi, v krajine ktorého vypukla vzbura. Kráľ zvolal vojakov a rozhodol sa, že vzburu potlačí. Výprava bola úspešná. Zanedlho mal opäť všetko pod kontrolou. Vzbúrenci boli zajatí. Kráľ, ktorého veliteľský štáb sa nachádzal na jednom z jeho zámkov, položil do klenutej chodby pri vchode sviečku a zapálil ju. Potom vyhlásil, že všetci vzbúrenci, ktorí sa vzdajú a prisahajú mu vernosť, budú prepustení – ale musia to urobiť, kým sviečka dohorí.
Tento kráľ bol zhovievavý a milosrdný – ale len kým dohorí sviečka.
Aj nám Boh rád udelí milosť. Tiež sme však obmedzení časom – kým dohorí sviečka nášho života.


Zdieľať: