Jeden anglický novinár urobil medzi ľuďmi anketu s otázkou: Kto sú najšťastnejší ľudia na zemi? Prvé štyri miesta v tejto ankete získali tieto odpovede:

– Remeselník alebo umelec, ktorý si hvizdne nad dobre vykonanou prácou.

– Malé dieťa, ktoré si stavia hrad z piesku.

– Matka, ktorá po rušnom dni kúpe svoje dieťa.

– Lekár, ktorý dokončil ťažkú a nebezpečnú operáciu a zachránil ľudský život.

Nikto sa v odpovedi nezmienil o jedinom milionárovi. Nikto nehovoril o kráľoch ani cisároch. Bohatstvo a vysoké postavenie – aj keď sa svet usiluje dosiahnuť ich – nerobia život ľudí šťastným.


Zdieľať: