Jeden ateista sa zaprisahával: „Neverím v Boha. Neverím v Boha. Neverím, že Boh existuje.“

Keď prišiel na posledný súd, zistil, že je zle. Že má problém.

Začal presviedčať svätého Petra, aby ho pustil k Bohu. Veď babka ho nechala pokrstiť. Sem-tam bol dokonca aj v kostole. Sem-tam dal nejaký milodar. Stál pred Petrom a prosíkal, aby ho pustil k Bohu.

Svätý Peter odišiel k Bohu a povedal: „Pane, dolu je človek, ktorý celý život vyhlasoval, že neverí v Boha. Teraz prosí, aby sa mohol dostať k Tebe. Čo mu mám povedať?“

„Odkáž mu, že neexistujem. Tvrdil to predsa celý život,“ povedal Boh.

Čo hlásaš ty svojím životom?


Zdieľať: