V roku 1949 vynašiel americký národný inštitút technológie nový, dovtedy nevídane presný spôsob merania času, takzvané atómové hodiny. Vynález je založený na tom, že atómy dusíka v čpavku kmitajú veľmi presne. Presnosť tejto metódy bola určená na 1 sekundu za tri roky. Pri ďalšom výskume vedci použili namiesto dusíka cézium a presnosť atómových hodín sa zdokonalila na odchýlku 1 sekundy za 300 000 rokov.

Pri ďalších pokusoch vedci laserom preniesli malé atómy do prostredia s veľmi nízkou teplotou blízkou absolútnej nule. V takomto prostredí kmitanie atómov ostáva nezmenené až 10 000 000 000 rokov, čo je predpokladaná životnosť nášho Slnka!


Zdieľať: