Kedysi dávno dal jeden kráľ doviezť obrovský kameň na cestu. Sám sa ukryl vedľa cesty a pozoroval, či ho niekto z cesty odprace. Najzámožnejší kráľovskí kupci a dvorania ho samozrejme obišli. Mnohí obviňovali kráľa za to, že neudržuje cesty v poriadku. Nikto však neurobil nič pre to, aby balvan odstránil. Potom šiel okolo sedliak s nákladom zeleniny. Keď prišiel k balvanu, zložil náklad a pokúšal sa odvaliť kameň na kraj cesty.

Po veľkej námahe sa mu to konečne podarilo. Keď si opäť vyložil náklad na chrbát, všimol si, že tam, kde ležal kameň, je na ceste mešec. Bolo v ňom mnoho zlatých mincí a odkaz od kráľa, že tento mešec je určený tomu, kto odstráni balvan z cesty. Sedliak pochopil to, čo sa tým ostatným pochopiť nikdy nepodarilo – každá prekážka a problém sú vlastne príležitosťou zlepšiť sa, zdokonaliť, a tým sa aj obohatiť.


Zdieľať: