Doktor Abernathy bol známy tým, že nerád zbytočne rozprával. Jednu mladú dámu práve táto jeho vlastnosť viedla k tomu, že sa rozhodla navštíviť jeho ambulanciu. Vstúpila do ordinácie a bez slova mu ukázala poranený prst, ktorý potrebovala ošetriť. Doktor mlčky ošetril ranu.

Žena sa vrátila do ambulancie o niekoľko dní. „Lepšie?“ spýtal sa doktor.

„Lepšie,“ odpovedala pacientka. Jej ďalšie návštevy prebiehali podobným spôsobom.

Pri poslednej návšteve ukázala žena lekárovi prst už bez obväzu. „V poriadku?“ spýtal sa lekár.

„V poriadku,“ odpovedala žena.

„Namojveru, pani,“ zvolal lekár, „vy ste najrozumnejšia žena, akú som v živote stretol.“


Zdieľať: