30. septembra 1452 bola vytlačená prvá kniha na svete, v súčasnosti dielo nepredstaviteľnej hodnoty, dvojzväzková Biblia nemeckého kníhtlačiara Johannesa Gutenberga. S hromadnou tlačou začal o tri roky neskôr. Vytlačil 180 kópií tejto latinsky písanej „knihy kníh“. V tejto Biblii chýba číslovanie strán, medzery medzi slovami, vyznačenie odsekov zarážkami a oddeľovanie odsekov. Biblia má 1282 tlačených strán, ktoré sú krásne zdobené. Na každej strane sú dva stĺpce textu tlačeného nemeckým gotickým písmom. Kniha je vytlačená na kvalitnom papieri z Talianska. Každá strana má vodoznak. Niekoľko exemplárov bolo vytlačených na vzácny pergamen.

Predávala sa v neviazanej forme, pretože kolorovanie a ostatná výzdoba sa urobila na želanie zákazníka a až potom sa dala zaviazať. Každý z dochovaných 48 exemplárov Gutenbergovej Biblie je preto unikát.

Americký magazín Life (1997) označil vytlačenie Biblie nemeckým kníhtlačiarom Johannesom Gutenbergom za udalosť tisícročia a Gutenberga za najdôležitejšieho muža druhého tisícročia. Kníhtlač úplne zmenila spôsob šírenia informácí, ich dostupnosť i uchovávanie v nezmenenej podobe, čím „otvorila bránu revolúcii informatiky“.


Zdieľať: