Ak sa nenecháme ovplyvniť Božím slovom, necháme sa ovplyvniť bezbožným svetom. Súčasná spoločnosť nás vytvaruje na svoj obraz. Nevedomky preberáme jej hodnoty a postoje.

Je smutné, že hoci má dnes veľa kresťanov Bibliu k dispozícii v niekoľkých prekladoch, skoro vôbec ju neštudujú. Napríklad Amerika, ktorá sa rada vyhlasuje za zem Biblie, je v skutočnosti krajinou, ktorej obyvatelia Božie slovo už nepoznajú. Na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný na 1156 študentoch amerických vysokých škôl, sa zistilo, že len jeden z tridsiatich deviatich študentov vie vymenovať tri listy, ktoré napísal apoštol Pavol, a len jeden z tridsiatich ôsmich študentov vedel vymenovať starozmluvných prorokov.

Američania vedia, že Desatoro je stále platné, ale viac ako polovica nepozná ani päť prikázaní. Dvadsaťdva percent členov jedného kresťanského spoločenstva žilo v presvedčení, že v Biblii sa nachádza Tomášovo evanjelium. Štyridsaťdva percent sa domnievalo, že výrok: „Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže,“ pochádza z Biblie.

Čo je príčinou tejto neinformovanosti? Skutočnosť, že Bibliu číta len veľmi málo ľudí. Takmer každý Američan vlastní jednu a viac Biblií, ale len málokto ju pravidelne otvára. Kým Židia trávia štúdiom Biblie ročne priemerne 325 hodín a rímski katolíci 200 hodín, protestanti trávia nad Bibliou len 25 hodín ročne. Biblia nám nepomôže, ak ju zanedbávame!


Zdieľať: