Mnohí z tých, ktorých poznáme ako biblických hrdinov, v určitých obdobiach svojho života strácali nádej – vôbec sa nesprávali ako hrdinovia, a dokonca sa ocitli úplne na dne.

Tieto príbehy sú však napísané preto, aby nás povzbudili. Biblia je realistická kniha, pretože život hrdinov opisuje aj s ich chybami a vnútornými zápasmi. Určite si poriadne vydýchneme, keď čítame o tom, že aj veľkí Boží muži v živote často zápasili s hriechom a strácali nádej.

Samson, oslavovaný ako najväčší silák, bol súčasne najväčším slabochom a nedokázal odolať pokušeniu.

Dávid, ktorého ľudia neraz oslavujú, sa dopustil ťažkých hriechov, ale robil úprimné pokánie a začal znova.

Jób a Jeremiáš sa ocitli v takej depresii, že zlorečili dňu svojho narodenia.

Eliáš a Jonáš boli takí zmorení životom, že už ďalej nechceli žiť a priali si radšej zomrieť.

Nikto nepadol tak hlboko, aby nemohol opäť vstať. A naopak, nikto nestojí tak pevne, aby nemohol padnúť. Ak padli Peter, Pavel a Dávid, môže sa to stať aj mne. Ale ak vstali oni, môžem vstať aj ja.


Zdieľať: