Na ceste domov z kostola sa jedno malé dievčatko obrátilo k mame a povedalo: „Mami, som popletená z kázne, ktorú sme dnes počuli.“

„Čomu si nerozumela?“ spýtala sa mama.

Dievčatko odpovedalo: „Pán farár povedal, že Boh je väčší ako my. Je to pravda, mami?“

„Áno, je to pravda, miláčik.“

„A on tiež povedal, že Boh žije v nás. Je to naozaj pravda, mami?“ pýtalo sa ďalej dievčatko.

„Áno, je to naozaj tak.“

„Nuž,“ rozmýšľalo nahlas dievčatko, „ak je Boh väčší ako my a žije v nás, nemalo by ho byť cez nás vidno? Musí ho byť predsa cez nás vidieť, však mami!“


Zdieľať: