Keď sme sa mali presťahovať do iného mesta, znamenalo to pre nás okrem iného aj podstatne nižší príjem. Obávali sme sa, ako si so zníženým príjmom budeme môcť dovoliť platiť náklady na bývanie. Preto sme sa s manželom rozhodli miesto vopred preskúmať. Zastali sme pred jedným domom, ktorý sa nám veľmi páčil, ale kým sme sa naň šli popýtať, pomodlili sme sa.

Z domu sme odchádzali so slzami vďaky, pretože platby za bývanie tu neboli ani polovičné v porovnaní s naším predchádzajúcim bývaním. Boh to samozrejme vedel dopredu.

Môžeme si byť istí, že Boh vopred všetko vie a má riešenie pre každú situáciu.


Zdieľať: