Jim Taylor rozprával o svojom priateľovi Ralphovi Miltonovi túto historku:

„Jedného rána o piatej sa Ralph zobudil na silný rámus. Vyskočil z postele a ešte v pyžame šiel do zadnej záhrady zistiť, čo sa to deje.

Na svoje prekvapenie objavil na streche ďatľa, ktorý usilovne ďobal do televíznej antény.

Nahnevaný na malé stvorenie, ktoré ho tak skoro ráno zobudilo a vytiahlo z postele, vzal do ruky kameň a celou silou ho hodil do ďatľa. Kameň však preletel ponad dom. Vzdialený rachot mu zvestoval, že dopadol rovno na jeho auto.

Ešte viac nazlostený sa rozohnal a v hneve z celej sily kopol do hrudy tvrdej hliny. Neskoro si však uvedomil, že je ešte bosý.

Ralph tak zistil, že nekontrolovaný hnev sa nám môže niekedy kruto pomstiť.“


Zdieľať: