„Chlapče môj,“ povedal majiteľ obchodu svojmu novému zamestnancovi, „buď rozumný a čestný, pretože to je základ dobrého obchodovania. Pod ´čestnosťou´ mám na mysli to, že ak niektorému zákazníkovi niečo sľúbiš, musíš svoj sľub dodržať – aj keby to znamenalo, že prídeme o nejaké peniaze.“

„A čo znamená, že mám byť rozumný?“ spýtal sa učeň.

„To znamená, že nebudeš dávať nijaké hlúpe sľuby,“ odpovedal šéf.

Čestnosť a rozumnosť naozaj spolu veľmi úzko súvisia. Ak chceš byť v živote naozaj čestný, musíš byť aj dostatočne rozvážny. Nerozumné a unáhlené sľuby sa ľahko dávajú, ale ťažko plnia.


Zdieľať: