Farmári z Nového Škótska, kde sú najlepšie čerešne na svete, majú jeden starý zvyk. Keď príde čas oberať čerešne, dávajú do prenájmu stromy. Len čo záujemca zaplatí, strom sa stáva „jeho“. Počas niekoľkých dní si môže naoberať toľko čerešní, koľko stihne. Keď jeho čas prenájmu skončí, prechádza strom do vlastníctva ďalšieho nájomcu. Vďaka tomuto systému získavajú najviac tí, čo dokážu v čo najkratšej dobe naoberať najviac čerešní.
Jeden oberač bol vždy lepší ako ostatní. „Ako to robíš?“ pýtali sa ho.
„Je to jednoduché,“ zasmial sa. „Nevšímam si spodné vetvy. Pretože na ne človek najľahšie dočiahne, oberači zväčša začínajú tam. Zabúdajú na to, že najbohatšia úroda je práve hore.“
Ani v živote sa nevyplatí sústrediť sa na veci, ktoré sú ľahko dosiahnuteľné. Pozerať sa vyššie vyžaduje viac námahy. Zvyčajne treba ochotu a odvahu zmeniť myšlienky na činy. Tí, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou, nebudú to mať v živote ľahké – ale dosiahnu krásne výsledky.


Zdieľať: