Keď sa vracali úzkym chodníkom pozdĺž rieky Susquahanna, Ludwig von Zinzendorf rozmýšľal o svojom živote doma v Sasku. Keby ho teraz videla stará mama v zablatených čižmách z jelenej kože, neučesaného, iba so skromným prídelom potravín v batohu! Ona ho parádila a pripravovala na život na kráľovskom dvore v Drážďanoch. A on odišiel do džungle. Vzdal sa všetkého pohodlia a výhod, aby sa stal prvým európskym šľachticom, ktorý odišiel za hranicu severoamerickej civilizácie hlboko do územia Indiánov, aby im hovoril o Bohu. Jeho život sa nepochybne uberal iným smerom, než aký mu ako dieťaťu doma v Sasku vytýčili.


Zdieľať: