Ak chceš prežiť, ukážem ti k tomu cestu:

Prestaň si vyberať, aký by mal byť tvoj údel alebo údel iných ľudí na svete. Nechaj to na Mňa.

Prestaň svojím rozumom rozlišovať medzi šťastím a nešťastím. Za šťastie pokladaj všetko, čo pochádza z Mojej ruky – hoc by to bolo väzenie, šibenica, hranica…

Prestaň sa obzerať, čo sa deje vo svete… Dbaj o to, aby si Mi v tichosti slúžil a veril, že ťa vediem priamou cestou k radosti, hoci tebe by sa to nepozdávalo.

Odlož svoj rozum, ak chceš dospieť k upokojeniu mysle, a daj bokom i svoju vôľu. Nechci, nežiadaj, ani nepomýšľaj na to, aby niečo bolo inak, než Ja konám.

Modliť sa ku Mne môžeš. Dovoľujem ti, aby si Mi prednášal svoje ťažkosti, ba prikazujem ti to! Ale posudzovať to, čo sa deje, a trápiť sa kvôli tomu ti nepovoľujem – ani báť sa a ľakať nejakého nešťastia. To je znamením nevery. Ja viem, že sa o seba bojíš…

Jan Amos Komenský


Zdieľať: