George Mueller po tom, čo viac ako stokrát prečítal Bibliu, povedal: „Považujem za stratený každý deň, keď som si nenašiel čas na Božie slovo. Priatelia mi často hovoria: ´Mám toľko práce a musím navštíviť toľkých ľudí, že jednoducho nemám čas na štúdium Písma.´ Myslím si, že na svete nie je veľa tých, ktorí majú viac povinností a sú viac zaneprázdnení ako ja. Už viac ako pol storočia si nepamätám jeden deň, keď by som mal menej povinností, než koľko dokážem zvládnuť. Za posledné štyri roky som každý rok odpísal asi na 30 000 listov, ktoré zväčša prešli cez moje ruky. Cirkevný zbor, v ktorom slúžim, má 1 200 členov a mám na starosti päť veľkých sirotincov. Spolupracujem pri vydávaní miliónov letákov, kníh a Biblií. Mojím pravidlom však je nezačať prácu skôr, ako sa stretnem s Bohom a jeho slovom. Požehnanie, ktorého sa mi dostalo, bolo nesmierne.“

Pravidelne si čítať z Biblie je pre duchovný život naozaj nevyhnutné. Musíš si však na to určiť konkrétny čas. Ak si to necháš len na chvíle, keď už nebudeš mať čo robiť, potom ti čas neostane nikdy, pretože vždy sa nájde množstvo „dôležitejších“, „zaujímavejších“ alebo „zábavnejších“ činností, a tie ti zoberú čas. Ak je Pán Boh v tvojom živote naozaj dôležitý, potom si naň a na jeho slovo jednoducho musíš nájsť čas.


Zdieľať: