Arabský náčelník hovoril príbeh o zajatom špiónovi, ktorý bol generálom perzskej armády odsúdený na smrť. Tento generál mal zvláštny zvyk – odsúdeným zločincom dal možnosť vybrať si buď popravu, alebo veľké čierne dvere. Keď už mal byť o niekoľko hodín špión popravený, priviedli ho ku generálovi, ktorý sa ho spýtal: „Čo si vyberiete – popravu, alebo veľké čierne dvere?“

Špión dlho váhal. Bolo to naozaj ťažké rozhodnutie. Nakoniec sa rozhodol pre popravu.

O niekoľko okamihov bolo počuť niekoľko výstrelov, ktoré svedčili o tom, že poprava bola vykonaná. Generál sa otočil k svojmu spolupracovníkovi a povedal: „Odsúdení vždy uprednostnia známe pred neznámym. Pre ľudí je typické, že majú strach a obavy z neurčita. A my im predsa dávame možnosť vybrať si.“

Vtedy sa spolupracovník spýtal: „Čo je vlastne za tými veľkými dverami?“

„Sloboda,“ odpovedal generál. „Poznám len niekoľkých, ktorí mali dosť odvahy a vybrali si ich.“


Zdieľať: