Písmo sväté nás často nabáda, aby sme pestovali dobré vlastnosti a pozitívne, radostné myslenie. Nie vždy sa nám to darí. Ako však zistíme, čím je naplnené naše vnútro?

Predstavte si špongiu, ktorú na chvíľu ponoríte do vody. Keď ju vyberiete a čo i len jemne stlačíte, začne z nej tiecť voda. Hneď viete, čím je naplnený jej vnútrajšok.

To isté platí aj o nás – ľuďoch. Keď sme pod tlakom problémov, veľmi ľahko zistíme, čím je naplnené naše vnútro.


Zdieľať: