Hovorí sa, že rímsky cisár dal raz ktorémusi zo svojich priateľov veľmi vzácny dar. Keď obdarovaný priateľ namietal, že je to príliš veľký dar, vladár mu odpovedal: „Ten dar nie je príliš veľký pre cisárovu štedrosť.“
Náš Boh je veľký kráľ. Rád nám dáva vzácne dary. Prosme ho preto o veľké veci. Ten najväčší dar – spasenie v Kristu Ježišovi – nám dáva bez toho, aby sme ho o to prosili. Dáva nám ho jednoducho z milosti.


Zdieľať: