Za peniaze si môžeš kúpiť:

posteľ – ale nie spánok
– knihy – ale nie múdrosť
– jedlo – ale nie chuť
– ozdoby – ale nie krásu
– dom – ale nie domov
– lieky – ale nie zdravie
– prepychové veci, ale nie vkus
– zábavu – ale nie šťastie
– spoločnosť – ale nie priateľov
– lichôtky – ale nie rešpekt…


Zdieľať: