Istý bohatý muž raz pozval kazateľa G. W. Truetta na večeru. Po sýtom jedle ho domáci pán priviedol na čistinku, odkiaľ bolo vidieť široké okolie.

Ukázal na vysoké naftové veže a povedal: „Pred 25 rokmi som nemal nič. Teraz – pokiaľ len dovidíš – je všetko moje.“ Hľadiac na obilné polia pred sebou s hrdosťou vyhlásil: „Toto všetko je moje“. Potom sa obrátil na východ, ukázal na veľké stáda dobytka a povedal: „Aj tie stáda sú všetky moje.“ Potom ukázal smerom na západ na krásny les a zvolal: „Aj ten je môj!“ Nato sa odmlčal očakávajúc, že kazateľ mu prejaví svoj obdiv a pochváli ho za jeho úspechy v podnikaní.

Truett sa zamyslel, potom mu položil ruku na plece, ukázal smerom do neba a spýtal sa: „Priateľu, a čo ti patrí týmto smerom?“ Muž zvesil hlavu a zahanbený priznal: „Na to som veru nikdy nemyslel!“

Aj keď bol tento človek taký úspešný v podnikaní, zabudol sa pripraviť na večnosť.


Zdieľať: