Významná britská humanistka mala nedávno v televízii interview. Vo chvíli, keď bol rozhovor veľmi otvorený a úprimný, povedala: „To, čo vám kresťanom najviac závidím, je odpustenie. Ja som si nikdy nedokázala odpustiť.“

……………….

Istý muž v rozhovore s Johnom Wesleyom poznamenal: „Nikdy neodpúšťam.“ Wesley zareagoval veľmi šikovne: „Potom, pane, dúfam, že ste sa nikdy nedopustili hriechu.“

………………..

C. S. Lewis v jednej zo svojich kníh hovorí o tom, ako ho učili nenávidieť zlé konanie ľudí, ale nie samotných ľudí; alebo inak povedané – nenávidieť hriech, ale milovať hriešnika. Dlho si myslel, že je to hlúposť. Ako človek dokáže nenávidieť, čo niekto urobil, ale nie samotného človeka? Až po rokoch sa stalo, že objavil jedného človeka, voči ktorému sa celý život správal presne podľa tohto návodu –seba.


Zdieľať: