Príbeh o tom, ako sa John Newton – sveták, bezbožník a obchodník s otrokmi – stal kresťanom, keď ho Boh zachránil zo zúrivej búrky, poznajú snáď všetci. O niektorých podrobnostiach vie však len málokto.
Keď mal John Newton 25 rokov, vzal si za manželku Mary Catlettovú, ktorú miloval už niekoľko rokov. O štyri roky neskôr zanechal obchodné plavby a usadil sa v Liverpoole. Tam sa zoznámil s významným kazateľom Georgom Whitefieldom a tiež Johnom Wesleyom, zakladateľom metodizmu.
Vtedy sa John Newton rozhodol stať kňazom. Musel prekonať veľa prekážok, ale nakoniec sa mu podarilo stať anglikánskym kňazom a bola mu pridelená farnosť Olney v Buckinghamshire. Na jeho kázania chodili davy ľudí, preto bolo nevyhnutné rozšíriť kostol. Neskôr začal kázať aj v iných častiach krajiny.
O niekoľko rokov neskôr sa v Olney usadil básnik William Cowper. Zoznámil sa s Newtonom a ich priateľstvo sa stalo základom pre novú, rozsiahlu duchovnú službu.
Cowper pomáhal Newtonovi pri bohoslužbách v Olney, ale aj na iných miestach. Organizovali pravidelné modlitebné stretnutia a dohodli sa, že na každé z nich napíšu novú pieseň o milosti. Vďaka tomu uvidel svetlo sveta kancionál Olneyské chválospevy, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1779 a obsahoval šesťdesiatosem piesní od Cowpera a dvestoosemdesiat od Newtona.
V roku 1780 odišiel Newton z Olney do Londýna. Tam oslovil široké masy a ovplyvnil množstvo ľudí, medzi ktorými bol napríklad aj Wiliam Wilberforce, ktorý neskôr viedol kampaň za zrušenie otroctva. Newton kázal až do svojich osemdesiatich dvoch rokov, keď úplne oslepol.
Aký prekrásny príbeh o Božej úžasnej milosti!


Zdieľať: