Alžbeta I., anglická kráľovná, prežívala na smrteľnej posteli veľkú úzkosť a strach. Doktori jej už nevedeli nijako pomôcť. Plná žiaľu kričala: „Dám milióny tomu, kto mi dá ešte chvíľu času! Dám celý svoj majetok…“

Kráľovstvo, nad ktorým slnko nikdy nezapadlo, tisícky nádherných šiat v skriniach, nepredstaviteľný majetok, početné služobníctvo, to všetko bola ochotná obetovať za niekoľko minút života… Všetko musela nechať a odísť, pretože čas sa nijakými darmi ani bohatstvom nedá zastaviť.

Čas je jedinou hodnotou, ktorá plynie rovnako spravodlivo a rovnako rýchlo pre všetkých ľudí na svete. Pamätaj, že premárnené chvíle ti už nikto nevráti. Využívaj svoj čas tak, aby si to najdôležitejšie stačil urobiť, kým máš čas.


Zdieľať: