Ferko sa ocitol v neriešiteľnej situácii. Čoskoro bude mať strýko a mama narodeniny a on, ako všetci malí chlapci, mal málo peňazí. Kúpiť dva dary sa mu zdalo celkom nemožné.

A tak sa Ferko predsa len rozhodol, že sa s tým zdôverí svojej mame. „Nech už je akokoľvek,“ povedal si, „mama vždy pochopí.“ Dúfal, že keď sa o tom s mamou porozpráva, niečo ho napadne.

Veľmi mu to padlo vhod, keď mama sama začala rozhovor o tomto probléme.

„Ferko, drahý chlapče,“ povedala mama jedno popoludnie, „však si nezabudol na strýkove narodeniny?“

„Nie, nezabudol som. Ale,“ a začal takmer šepkať, „ešte sú tu i druhé narodeniny, ktoré sú oveľa dôležitejšie. Chcem urobiť strýkovi radosť, no chcem, aby si aj ty bola šťastná.“

Mama odložila svoju prácu, objala a pobozkala svojho chlapca – a Ferko v tej chvíli zabudol na to, že chcel vlastne s mamou niečo vymyslieť.

Ako dni plynuli, blížili sa mamine narodeniny. Ferko ešte stále nič nevymyslel. V ten deň odchádzal do školy veľmi zamyslený. Čo len má vymyslieť? Prečo som si to nechával na poslednú chvíľu? – vyčítal sám sebe. Uvedomil si, že už nemôže ani nič kúpiť. Hanbil sa sám pred sebou, ale už bolo príliš neskoro.

Na každej vyučovacej hodine nemohol myslieť na nič iné. Ako sa vráti domov bez darčeka pre mamu?

Potom zrazu dostal nápad. Môže mame napísať aspoň list. Mohla by mať z neho radosť. V každom prípade by to bol darček, aj keď trocha zvláštny.

Čím viac o tom premýšľal, tým viac sa mu táto myšlienka páčila. Cez prestávku si našiel kútik, kde mohol byť sám a tam napísal svojej mame list k narodeninám.

V liste jej vyjadril, ako veľmi ju má rád. Napísal, že chce vyrásť v dobrého človeka. Keby mal peniaze, kúpil by jej pekný darček. Kým bude žiť, bude ju mať stále rád.

Keď dopísal, obálku starostlivo zalepil. Cestou domov sa ticho priblížil k vchodovým dverám a list hodil do schránky. Potom silno zabúchal – ako to robí poštár – a rýchlo utiekol preč.

Keď sa Ferko po chvíli vrátil, v maminých očiach videl slzy. Ale aký krásny úsmev mala na tvári! Povedala mu, že tento list bol pre ňu najkrajším darčekom, aký jej mohol dať. Ešte nikdy nedostala taký krásny dar.


Zdieľať: