Michael Billester predával Biblie. Krátko pred II. svetovou vojnou navštívil malú dedinku v Poľsku. Bibliu daroval jednému dedinčanovi, ktorý ju čítal a prežil obrátenie. Tento nový veriaci požičal Bibliu ďalšiemu človeku v dedine, ktorý sa tiež obrátil. Proces obrátenia a požičiavania Biblie sa opakoval, až kým dvesto obyvateľov dedinky neuverilo – a to vďaka jedinej Biblii.

Keď sa Billester roku 1940 vrátil do tejto dedinky, zhromaždil skupinu veriacich na spoločnú bohoslužbu, kde kázal. Väčšinou pri kázaní niekoho poprosil, aby vyrozprával svoju skúsenosť. Teraz však navrhol, aby niekoľkí z nich povedali naspamäť niektoré biblické verše.

Jeden muž vstal a spýtal sa: „Asi sme zle rozumeli. Máš na mysli verše alebo kapitoly?“

Títo dedinčania sa nenaučili naspamäť len niekoľko vybraných biblických veršov, ale celé kapitoly a knihy. Trinásti vedeli naspamäť evanjelium podľa Matúša, Lukáša a polovicu 1. knihy Mojžišovej. Ďalší sa naučili Žalmy.

To všetko vykonal jediný darovaný výtlačok Biblie.

Najväčším dôkazom moci Božieho slova sú zmenené životy ľudí. Poznáš niekoho, komu by si mohol podarovať alebo požičať túto najvzácnejšiu knihu? Ak chceš vidieť skutočný zázrak, skús mu ju venovať.


Zdieľať: