Shaymala pracuje ako finančná manažérka na oddelení, ktoré vysiela dobrovoľníkov ako misionárov do celého sveta. Jedného dňa dostali dar, s akým sa ešte nestretla. Pisateľka vysvetlila, že jej dar 110 dolárov a 52 centov tvoria drobné mince, ktoré našla na ulici. Keď bola pokladnička plná, zamenila ich za peňažnú poukážku a odoslala ako dar na misiu.

„Mojím darom sú centy, ktoré som zbierala pre Ježiša,“ napísala. „Dúfam, že aj vďaka nim sa budú môcť ľudia dozvedieť o Božej láske.“

Ďalší prekvapivý list dostali o niekoľko týždňov. V liste nenašli žiadny odkaz, len šek na 165 dolárov. Adresa odosielateľa však prezradila všetko. Tento dar poslalo väzenie v mene jedného svojho väzňa. Za mrežami si človek dokáže zarobiť maximálne 55 dolárov za mesiac, takže darca musel tvrdo pracovať minimálne tri mesiace, aby zarobil na tento dar. „A to nebol prvý dar, ktorý sme od neho dostali,“ dodala Shyamala.

Tretí zaujímavý list prišiel od muža, ktorý im pred niekoľkými dňami zatelefonoval. Chcel sa uistiť, či dostali dar, ktorý im poslal prostredníctvom webovej stránky. Keď to skontrolovali, zistili, že banka jeho transakciu zamietla. Volajúci sa teda opýtal na iné spôsoby, ako by im mohol svoj dar poslať. Odporučili mu použiť šek alebo poštovú poukážku. O niekoľko dní dostali šek na 70 000 dolárov. Dar predstavoval výnos z predaja pozemku. Onen muž sľúbil Bohu, že ak sa jeho pozemok podarí predať, celý výnos dá na misiu.

Či je to dar v hodnote jedného dolára alebo 70 000, každý cent je svätý, pretože je určený na šírenie evanjelia, aby mohol Ježiš čoskoro prísť.


Zdieľať: