Na konci 17. storočia založil nemecký kazateľ August H. Francke v meste Halle sirotinec pre deti bez domova. Raz, keď práve nemal dosť peňazí pre svoj sirotinec, prišla k jeho dverám chudobná vdova a prosila o dukát. Pretože sám mal málo peňazí, zdvorilo, ale s poľutovaním jej povedal, že jej nemôže pomôcť. Zúfalá žena začala plakať. Dojatý jej slzami ju Francke požiadal, aby chvíľu počkala, kým sa on vo svojej izbe pomodlí. Keď vstal od modlitby, cítil, že by jej mal pomôcť. A tak s dôverou, že Pán Boh sa postará o jeho potreby, jej dal dukát. O dva dni neskôr dostal od vdovy ďakovný list. Písala, že jeho štedrosť ju viedla k modlitbám, v ktorých prosila Pána Boha, aby sirotinec obdaroval bohatými darmi.

V ten istý deň dostal Francke od istej bohatej dámy 12 dukátov a dva ďalšie od priateľa zo Švédska. Bol šťastný, že sirotinec bol bohato obdarený pre skromnú pomoc, ktorú poskytol chudobnej vdove. Onedlho dostal jeho sirotinec dar – 500 zlatých dukátov od kniežaťa Ludvíka Von Wurtenbergského. Keď sa to Francke dozvedel, bol naplnený takou vďačnosťou, že sa rozplakal.

Malý dar, ktorý poskytol vdove, ho neochudobnil, ale mnohonásobne obohatil.


Zdieľať: